ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Real – sprawozdania finansowe

Zachęcam wszystkich dostawców Real do pilnego zapoznania się z sprawozdaniami Real za rok 2013 i 2014 (przy planie przekształcenia).

Cesja roszczeń z opłat półkowych

Bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców – można cedować roszczenia z opłat półkowych.

Wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2015 r., sygn. I CSK 694/13.

Zdaniem SN pobranie nienależnych opłat półkowych wiązało się wprawdzie z realizacją umowy pomiędzy firmą S. jako dostawcą a Realem. Jednak klauzula umowna zakazująca cesji wierzytelności nie może rozszerzać się na sytuacje, w których wierzytelność powstaje w wyniku czynu niedozwolonego (deliktu).

– Trudno jest zakładać, że strony w umowie rozstrzygną w taki sposób kwestię ewentualnych roszczeń, gdy jedna ze stron popełni na szkodę drugiej czyn niedozwolony – powiedział sędzia Grzegorz Misiurek

 

Wyrok vs Real

„Sieć Real z wyrokiem za „opłaty półkowe„. Kto zapłaci 6 mln zł kary?” – artykuł.

O jakiej 'karze’ mówimy? Nie nałożono 'kary’ ale nakazano zwrot pieniędzy! Nielegalnie pobranych i cudzych pieniędzy!

Według przedstawicieli Auchan, proces modernizacji i rebrandingu sklepów może zakończyć się w ciągu dwóch lat. Koszty całej zmiany władze francuskiej grupy oszacowały na ok. 30 mln euro, czyli ponad 120 mln zł. ” – plus opłaty do zwrotu…

Kolejna przegrana Real

Kolejny niekorzystny wyrok  dla Real – i znaczna kwota bo aż 6 mln zł.

Zdaniem sądu między usługami świadczonymi przez strony nie było ekwiwalentności. Umówione w kontrakcie o współpracy usługi reklamowe i promocyjne nie były wykonywane, a na billboardach pokazywano towary i ceny nie dostarczane przez HH, tylko inne produkty. Spółka powodowa nie miała wpływu na monitorowanie i pobieranie towarów z magazynów ( a za to płaciła). Nie mogła też decydować o transporcie, którego cena nie zależała od obrotu, ani też rozmiarów towarów czy odległości do sklepu. Te usługi służyły spółce pozwanej do jej celów handlowych. Powód nie mógł odejść od umowy, co dowodzi, iż chodzi o czyn nieuczciwej konkurencji   – podkreślił sąd.

Podkreśliłem bardzo ważny fragment o usługach logistycznych! Nawet w przypadku wożenia towarów od dostawcy (nie tylko z magazynu centralnego) możemy stwierdzić że dochodzi do pobierania opłat!

Ciekawy jestem czy w umowie przejęcie Real przewidziano zwrot kwot przegranych w procesach po przejęciu bo to faktycznie majątek Auchan ulega uszczupleniu.

 

Cytują blog w Gazecie Prawnej

Krótki artykuł w Gazecie Prawnej

„Jak pisze na swoim blogu radca prawny Dustin Du Cane specjalizujący się w zwrotach opłat półkowych: „Sądy podchodzą do umów marketingowych i usługświadczonych przez odbiorców towarów w większości przypadków bardzo sceptycznie. W praktyce istnieje domniemanie (stwierdzono w orzeczeniach sądowych), że korzystanie z usług przez dostawców jest formą pobieranie nielegalnych opłat przez sieci. Niemniej jednak wobec stopnia skomplikowania zagadnienia wskazana jest pomoc profesjonalisty w dochodzeniu roszczeń”.” – O!

Real i Auchan – informacja i porada dla dostawców

Proszę koniecznie skonsultować jakiekolwiek umowy, porozumienia i inne dokumenty 'przejściowe’ ze swoim prawnikiem – nawet jeżeli nie widzicie Państwa żadnego ewidentnego ryzyka przy podpisaniu.

Real i Auchan – ogólna informacja

Jest zgoda warunkowa UOKiK na przejęcie Real przez Auchan.

Decyzja.

Przejęcie następuje w drodze nabycia udziałów w „real,- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka” Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz „real” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o czym już pisałem.

I mamy dominację podmiotów zagranicznych w handlu.

„Transakcja potwierdza dominację zagranicznych sieci w polskim handlu – detal jest w rękach Portugalczyków z Biedronki, Brytyjczyków z Tesco, Francuzów z Auchan i Carrefoura oraz Niemców (czyli grupy Schwarz z Kauflandem i Lidlem). Hurt z kolei kontrolują Niemcy z Makro Cash and Carry, Szwajcarzy z Selgrosa i Portugalczycy z Eurocash. Pojedyncze sklepy, które nie wstępują do sieci franczyzowych, takich jak np. Carrefour Express, Odido (Makro) czy ABC (Eurocash), może czekać wegetacja lub upadek.”  – artykuł Wyborczej.

Auchan przejmuje Real

Po wyjątkowo długim postępowaniu przed UOKiK, Auchan przejmuje Real. Jak pisałem kiedyś – Auchan kupuje akcje.

Dostawcy obawiają się tego przejęcia.

Sposób przejęcia sieci Real przez Auchan – nabycie udziałów i akcji

Niezwykle istotnym pytaniem dla dostawców, byłych dostawców i prawników jest w jaki sposób przejmuje Auchan sieć Real.

Nabycie udziałów w spółkach powoduje zupełnie inne konsekwencje prawne i ekonomiczne.

Pytanie krąży po rynku od dłuższego czasu a UOKiK i zainteresowani nie udzielają informacji.

Ale odpowiedź nie jest trudna do znalezienia – Auchan nabywa udziały i akcje w spółkach Real w Rumunii i w Polsce.

Skąd wiem?

Z materiałów Komisji Europejskiej, która to Komisja nie uważa sposób nabycia za tajemnicę handlową czy tajemnica postępowania.

Oto link do odpowiedniego komunikatu Komisji Europejskiej omawiającego przekazania sprawy połączenia do organów konkurencji Polski i Rumunii (ze względu na wielkość obrotu grup, sprawa automatycznie trafiła do Komisji Europejskiej a nie do organów krajowych. Komisja może jednak przekazać władzom lokalnym sprawę do rozstrzygnięcia).

Polskiego tekstu nie znalazłem ale zacytuję angielski tekst: „The transaction involves a concentration by which the undertaking Auchan intends to acquire within the meaning of Article 3(1)(b) of the Merger Regulation sole control of  the undertaking Real Poland and Real Romania by way of purchase of shares…  According to this agreement, Auchan will acquire all  shares in Real Poland and Real Romania with certain carve outs.”

No i mamy odpowiedź na pytanie.