ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Odsetki od opóźnionych płatności przedawniają się po 3 latach, nie po 2 latach!

Jeżeli kontrahent zapłacił fakturę ale z opóźnieniem (powyżej 30 dni od otrzymania faktury/dostawy towarów) to odsetki uzyskują niezależny byt prawny. Przedawniają się po trzech latach! Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r. (V CK 655/04).

Byłem zaszokowany gdy usłyszałem od klienta że prawnik mówił o 2 letnim terminie przedawnienia odsetek…

A po odsetki idziemy z nakazu w nakazowym (w teorii bo sąd i tak skieruje do upominawczego a potem proces…)

No nie, to nie jest tak z tymi nakazami zapłaty i przywróceniem terminu

Jeżeli dostaliście nakaz zapłaty wysłany na zły adres – nie musicie koniecznie występować o przywrócenie terminu.

Nie biegnie żaden termin od nakazu zapłaty wysłany na zły adres – nawet od chwili w której dowiedzieliście się o tym nakazie.

Jeżeli zdążycie złożyć wniosek o przywrócenie terminu KONIECZNIE razem z sprzeciwem/zarzutami w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o nakazie (np. z pisma komornika) to bardzo fajnie i tak jest prościej.

Ale nie musicie składać takiego wniosku – choć zapewne często trzeba będzie trzeba złożyć zażalenie na zwrot sprzeciwu.

Po prostu – nie ma doręczenia zastępczego na zły adres. Nie biegnie termin. Nakaz się nie uprawomocnił, nawet jeżeli sąd nadał klauzulę wykonalności – tylko trzeba o tym powiedzieć sądowi.

Załączam link do lekko wprowadzającego w błąd artykułu.