ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Drukarki 3D

W zeszłym tygodniu byłem prelegentem na konferencji Centrum Promocji Informatyki, „DRUK 3D W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII TECHNOLOGIE, OPISY PRZYPADKÓW, PROBLEMY PRAWNE”.

Dustin Du Cane: „Czy drukowanie 3D w zakresie rozwiązań medycznych i stomatologicznych może naruszać prawa autorskie. Pozostałe aspekty prawne druku 3D„.

Udzieliłem tez wywiad programowi Wow Radia Czwórki.

Kodeks menadżera cen

Krótki ale treściwy artykuł.

O rabatach (ogólnie):

” O ile rabaty ilościowe nie budzą większych wątpliwości, o tyle dość niebezpieczne są rabaty lojalnościowe, uwarunkowane np. zaopatrywaniem się głównie u jednego producenta — mówi Edyta Garlicka, radca prawny i partner w Deloitte Legal.

Ich stosowanie było przedmiotem wielu postępowań antymonopolowych. W sumie w 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 75 kar za praktyki ograniczające konkurencję, w tym zmowy cenowe — na łączną kwotę ponad 94 mln zł.”

O opłatach półkowych:

„Niedopuszczalne z punktu widzenia prawa jest również narzucanie kontrahentom dodatkowej, obowiązkowej marży za samo przyjęcie towaru do sprzedaży przez sklep lub dystrybutora, ukryte pod postacią opłaty za usługi marketingowe, promocyjne czy premii od obrotu. Takie zabiegi mają w rzeczywistości zwiększyć zysk z odsprzedaży.”

O ustaleniu cen:

„— Ustalanie — w sposób pośredni lub bezpośredni — cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów jest zakazane (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), jeżeli celem lub skutkiem takiego działania jest wyeliminowanie albo ograniczenie konkurencji na rynku.” <- błąd! Każde ustalenie ceny jest zakazane!