ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Zmiany w regulaminie NASK

Zmienia się regulamin NASK – co miałoby znaczenie dla sporów dotyczących domen internetowych ale nie widzę istotnych zmian.

Pozostają pewne olbrzymie problemy z procedurą rozstrzygnięcia sporów – nie będę pisał o tych problemach bo sprzyjają cybersquatterom. I to bardzo.

Cybersquatting

Nie pisałem na blogu o cybersquattingu choć posiadam trochę wiedzy i doświadczenia o zjawisku.

Znalazłem artykuł w sieci… i choć rzeczowy to nie ma mowy w nimi o kluczowej kwestii.

Z zasady należy spór w zakresie cybersquattingu skierować do sądu polubownego przy PIIT lub KIG – a nie do sądu powszechnego.

Regulamin NASK przewiduje arbitraż i choć powód może zrezygnować z takiego arbitrażu, to z reguły nie powinien. Postępowanie przed sądem polubownym jest szybkie (6 miesięcy) i relatywnie tanie. Przed sądem okręgowym (właściwość rzeczowa), postępowanie może trwać latami. Nadto cała procedura zabezpieczenia domeny przez NASK przy postępowaniu polubownym działa w interesie powoda.