ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Zmiany od 24 września 2021 r. – kpc i uznk

Z powodu braku czasu nie uzupełniałem blogu choć sporo pracowałem przy sprawach dotyczących ukochanych opłat półkowych. W listopadzie/grudniu złożyłem trzy kasacje

Ustawodawca zaserwował nam parę istotnych zmian. Pełny tekst tu.

Mamy ważną zmianę ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – „po art. 15b dodaje się art. 15c w brzmieniu: „Art. 15c. Czynem nieuczciwej konkurencji jest naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), a także art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”.

Czyli już nie trzeba udowadniać że naruszenie zakazu jest 'sprzeczne z prawem’ albo 'dobrymi obyczajami’ z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Co nie było wielkim problemem dla praktyka, ja zawsze twierdziłem że samo z siebie naruszenie zakazu jest czynem nieuczciwej konkurencji gdyż jednocześnie sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami ale teraz mamy to wpisane do ustawy. Dla powtórki.

PS Paczka pocztowa nie jest listem poleconym – paczka, nawet wysłana na Poczcie Polskiej, już nie zachowuje terminu z kpc. Patrz na 165 § 2. Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.