ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Przedawnienie a zawezwanie

Prezydent podpisał a więc za sześć miesięcy wchodzi w życie.

Zawezwanie do próby ugodowej już nie powoduje przerwania przedawnienia i liczenia terminu od nowa. Zawiesza się tylko bieg terminu na czas postępowania pojednawczego. ‚Zyska’ się wiec tylko czas na przygotowanie pozwu albo do rzeczywistego negocjowania w okresie trwania postępowania.

Dla przypomnienia, termin przedawnienia (w naszych gospodarczych sprawach najczęściej 3 lata) liczy się od ostatniego dnia roku. Więc czas do 31 grudnia mamy na plus.