ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.pl

Podatkowo po odzyskaniu kwot

Artykuł z egospodarki.pl

„Przedsiębiorca, który po zakończeniu działalności gospodarczej, odzyskał część poniesionych kosztów, może je rozliczyć jakby były one przychodami z działalności. Ale już odsetki musi rozliczyć odrębnie, bo są to przychody z innych źródeł – wynika ze stanowiska fiskusa.”

Przychodami? E? Szkoda wyrządzona nie jest związana z działalnością. Nie zgadzam się z tym w świetle przepisów podatkowych dotyczących wyroków i ugód.